Contact details

SIA "Kāzu Aģentūra" Bieķensalas iela 32, LV-1004, Rīga, Latvija. Phone: +371 27531155, Email:milestiba@milestiba.lv

Thursday, 13 October 2011

Kāzu jubileja Nr1

Ar pārsteigumu uzzinu, ka ir pāri, kuri nesvin kāzu jubilejas. Kāzu jubileja ir viens no datumiem, kad ir laulības svētki, esam mēs divi – vīrietis un sieviete.

Wedding anniversary No1
With a surprise I once come upon a fact that there are couples who don’t celebrate wedding anniversaries. Wedding anniversary is one of the dates with special wedding celebration where only the two of us belong – a man and a woman.
Te vēl ir fotosesijas sākums un Jānis mūs bar, lai beidzam smieties. Taču es šajā brīdī uzzināju, ka vīram acis smejoties pie jūras paliek zaļas kā kaķim un ar lāsītēm.

This is the beginning of the photo shoot when Jānis got a bit angry because we couldn’t stop laughing. At that moment I got to know that my husband’s eyes become green and with tiny drops – as a cat’s eyes – when he laughs.


Foto sērijā „Kāzu jubileja” padalīšos savās idejās un iespējams kāda Jums noderēs, ja ne kāzu jubilejai, tad romantiskam vakaram.

I will share my ideas with you in the photo blog ‘Wedding anniversary’. I hope they will be beneficial for you; if not for a wedding anniversary, then definitely for a romantic night.

Man ir īpašas attiecības ar jūru, bet kāzu dienā nesanāca līdz tai aizbraukt. Tā radās ideja par foto sesiju kāzu jubilejā. Pēdējos 10 gadus esmu fotografējusies ļoti maz, savukārt vīrs nav īpašā sajūsmā par fotografēšanos – tas radīja nelielu stresiņu vai šī ideja vispār ir realizējama. Paldies fotogrāfam Jānim Pešikam, sākums ar mums nebija viegls... mūsu fotosesijas atslēga: „mīļum šī taču ir mūsu diena, dzeram pie jūras šampi un lai jau Jānis fotografē...” pēc brīža tālumā atskan balss: „Ir!, tagad IR!”.

I have a relationship with the sea but I didn’t have a chance to go there on my wedding day. By knowing this, an idea of a photo shoot on my wedding anniversary was born. I have been photographed very little in the last 10 years; moreover, my husband is not a fan of being photographed at all – those facts created a little stress and doubt whether this idea is realistic at all. Thanks to the photographer Jānis Pešiks because at the beginning it was very challenging. The key to our photo shoot: ‘Honey, this is our day, isn’t it? Let’s just drink champagne on the beach and let Jānis take the photos...’ and after a while we heard a voice: ‘Yes! I’ve got it! YES!’

Daži ieteikumu, kā pašiem plānot foto sesiju:
v     Izvēlieties fotogrāfu (atbilstoši tam, kādu rezultātu vēlaties un kāds ir budžets ~Ls50-Ls200).
v     Apdomājiet, ko vēlaties redzēt gala rezultātā.
v     Izvēlieties vietu, piemēram, pilī varat labos laika apstākļos fotografēties ārā, sliktos - greznās telpās. (Piemēram Mālpils muižā par telpu izmantošanu foto sesijai ir jāmaksā Ls 30.00).
v     Saskaņojiet tērpu un make-up ar fotogrāfu.
v     Saskaņojiet tērpu un foto sesijas vietu ar frizieri un vizāžisti (iesaku pirms tam izmēģināt). (Vakara frizūra ~Ls15-25, make-up ~Ls15. Ir fotogrāfi, kuriem ir savs frizieris un make-up, par zemākiem honorāriem.)
v     Padomājiet par aksesuāriem, tie atvieglos fotografēšanos (piemēram: šūpoles, šampanietis, burbuļu pūšamie. Vai arī Jums personiskas lietas, piemēram, ja mākat spēlēt ģitāru, tad ģitāra, ja brīvdienās izbraucat ar riteņiem, tad noskaidrojiet, kur tuvumā paredzētajai vietai var iznomāt riteņus (Mālpils muižā var iznomāt retro riteņus un laivu, Mežotnes pilī saorganizēt zirgu pajūgu).
v     Saskaņojiet labāko dienas laiku foto sesijai ar fotogrāfu (piemēram, pie jūras agrs rīts, vai 3-4h pirms saulrieta).
v     Izrunājiet ar fotogrāfu, cik ilga (vismaz aptuveni) plānojas foto sesija (ieteiktu 3-6h).


A few advices to plan a photo shoot by yourselves:
v Choose a photographer (accordingly to what you would like to see and what your budget is -> ~50-200 Ls);
v Think about what you would like to see as the final result;
v Choose a site, for example, if the weather is good, you can go and take pictures outdoors, if not – you can use a luxurious setting indoors (e.g., Mālpils manor offers their premises for photo shoots for 30.00 Ls);
v Match the outfits and make-up with the photographer;
v Match the outfits and the site of the shoot with a hairstylist and make-up artist (I recommend having a try-out before). (Evening’s hairstyle ~15-25 Ls, make-up ~15Ls. Some photographers have their own hairstylist and make-up artist and that costs less) ;
v Think about accessories, they will make posing easier (for example, swings, champagne, and bubble blowers). Maybe you have some personal things like a guitar, bikes, a boat... Something that is characteristic to you as a couple (Mālpils manor offers retro bikes and a boat, Mežotnes manor offers a horse cart) ;
v Decide on the best time of the day for the photo shoot with the photographer (for example, if it is planned on the beach, then early morning or 3-4 hours before the sunrise would be sufficient) ;
v Discuss the timing with the photographer. I would recommend 3-6 hours.

Ekstra! Zinu, tikai vienu fotogrāfi, kura Latvijā kāzu dienā praktizē erotisko foto sesiju brīvā dabā – Linda Ratuta!

An extra! I know only one photographer who offers erotic photo shoot outdoors on a wedding day! Her name is Linda Ratuta.

Īpaša dāvana mīļotajam – kailfoto. Lindai Ratutai aktu fotogrāfijas ir izteikti sievišķīgas un pašas sievietes dabiskas.  Var jau draudzējoties ar datorprogrammām uztaisīties par bronzas cacu, taču ja taisām savam vīrietim, tad dabiskums uzvar!

A special gift for the husband – a naked photo. Linda Ratuta makes the naked photos very feminine and the women themselves – natural. Of course, one can be friends with computer programmes and make oneself into a bronze Barbie girl; however, if it’s for the husband, then the natural wins the fake!