Contact details

SIA "Kāzu Aģentūra" Bieķensalas iela 32, LV-1004, Rīga, Latvija. Phone: +371 27531155, Email:milestiba@milestiba.lv

Monday, 9 October 2017

Mūsdienu tehnoloģiju priekšrocības kāzās / Advantages of modern technology at weddings

Trīs vienkāršas, bet noderīgas idejas kāzām. Kā nesen kliente atsauksmē teica: "Daces ieteikumi ir tik pašsaprotami, bet mēs par tiem neiedomājāmies".


I. Kāzu viesu grupa WhatsApp, vai slēgtā Facebook grupa ir lieliska iespēja, kur viesi var privāti dalīties ar fotogrāfijām un emocijām.  Tiem, kuri nevēlas savas kāzas publicēt internetā, šī ir lieliska iespēja visiem kopā dalīties ar fotogrāfijām. Es ar baudu skatos, kā viesi dalās ar bildēm jau no gatavošanās procesa, ārzemnieki pirmajos iespaidos par Rīgu, pirmie, kuri ierodas ceremonijā uztaisa pašbilde (selfiju) utt.
II. Savus kāzu pārus varu iedalīt divās daļās:
1)      Sociālajos tīklos netiek publiskotas kāzu fotogrāfijas. Iespējama 1-3 fotogrāfijas pie Facebook statusa „precējies” un pie aģentūras atsauksmes;
2)      Lietojam Facebook, Instagram un tajos arī dalāmies ar saviem īpašākajiem dzīves notikumiem – tajā skaitā kāzām.
Kā jau noprotams – šis aktuāli ir tieši tiem pāriem, kuri ikdienā aktīvi izmanto mūsdienu tehnoloģijas un sociālos tīklus.
Ja Jūs un kāzu viesi ir Instagram lietotāji, tad šāds fotorāmis būs izdevusies kāzu aktivitāte. Darjas un Maxima kāzās viesi fotografējās, gan vieni, gan ar draugiem, gan ar pāri. Rezultātā pēc kāzām ir viesu fotogrāfijas ne tikai no ceremonijas, bet arī no vakara svinībām. Te jautrībai var pievienot interesanta tēmturus (hastag), atmiņām norādīt svinību vietu, izmantot kāzu logo u.c.
Darjas un Maxima kāzās. Fotogrāfs: Sergejs Getņikovs
Darja and Maxim’s wedding. Photographer: Sergejs Getņikovs.
 III. Kāzu tēmturis (hastag) –  lieliska iespēja izmantot kāzu tēmu.
Alises un Naura kāzas. Fotogrāfs: Rolfs Vendiņš.
Alise and Nauris wedding. Photographer: Rolfs Vendiņš.
Translation:


Three easy, but useful ideas for a wedding. Recently our client in a testimonial said: “Dace’s advices are so easy to understand, but we just don’t think of them before.”

I.                   Wedding guest’s group in WhatsApp and closed group in Facebook are great idea, where guests can privately share photos and feelings. Those who don’t want to publish their wedding in the internet; this is a great idea for all together to share photos to each other. I look with pleasure how the guests share their pictures already starting from the preparation process, foreigners share their first impressions about Riga, first who arrives at the ceremony takes a selfie etc.

II.                I can divide my wedding couples into two parts:
1)      Who don’t share their wedding photos in the social media. Possibly 1 to 3 photos added to the Facebook status „married” and attached to the agency’s testimonial;
2)      Who use Facebook, Instagram daily and share their most special life events – including wedding.
As you can adjudicate – this interests those couples who daily use modern technologies and social media.
If you and your wedding guests use Instagram, then this kind of photo frame will be a successful wedding activity. At Darja and Maxim’s wedding the guests made single photos, with friends and as a couple. The result is that after the wedding there are guest photos not only from the ceremony, but also from the celebration. For fun you could add some interesting hashtags, for memories you can put there the celebration place’s name, use wedding logo etc.

III.                  Hashtag – wonderful chance to use a wedding theme.