Contact details

SIA "Kāzu Aģentūra" Bieķensalas iela 32, LV-1004, Rīga, Latvija. Phone: +371 27531155, Email:milestiba@milestiba.lv

Thursday, 7 January 2016

Svetlana un Tur / Svetlana&TurDuring the whole wedding planning for Svetlana and Tur I had a feeling that right next to strong Tur, Svetlana can be so sweet, soft and feminine.
Special evening feeling that was built up thanks to Valters Ozoliņš decorations, along with actor Egils Melbārdis and musician Intars Busulis.
c o n t i n u e  t o  r e a d   i n  e n g l  i s h   b e l o w ... 
 
Plānojot Svetlanas un Tur kāzas nepameta sajūta, ka tieši blakus spēcīgajam Tur plecam, Svetlana var būt tik mīļa, maiga un sievišķīga.
Īpašais vakars Valtera Ozoliņa veidoto dekorāciju noskaņās, kopā ar aktieri Egilu Melbārdi un mūziķi Intaru Busuli!
Kāzu dienas rīts. /
Weddings morning.
Sievišķīgums it visā - rīta pucēšanās. /
Femininity in everything- mornings dress up.
Man jau otro gadu ir pāris, kurš laulājas baznīcā, kuras restaurāciju ir finansiāli atbalstījuši. Paldies viņiem par šo devumu sabiedrībai. /

This has been my second wedding where couple planned to have their wedding in the church whose restoration is financially supported. I’m thankful for this contribution to society.

Laulību ceremonija Pareizticīgo baznīcā. /
Weddings ceremony at the Orthodox Church.
Ja kāds saka, ka 2015.gada vasara bija lietaina, lai paskatās mūsu rīkoto kāzu fotogrāfijas :). Vasara! Vasara! Vasara! /

If someone is telling that 2015 was rainy, they should check out pictures from our planned weddings- Summer! Summer! Summer!

Kāzas notika pludmalē. Šajā brīdī viesi izklaidējas gaidot jauno pāri. /

The wedding took place on the beach- the place where guests
were entertained while they’re waiting for newlyweds.

Romantiskas pusdienas... /
Romantic lunch.
Prieks un Pārsteigums bērniem! /
Joy and surprise for kids.
Kāzas pludmalē, baltas, maigas ar rozā akcentiem, tā, lai nekas nav pārspīlēts, taču ir skaisti. /

Wedding one the beach- white, soft with pink touch, in a way that there are no exaggerations, but it’s still beautiful.
Jāatzīmē, ka te būtisks ir kopdarbs. No manas puses grīda, galda salvetes, citi krēslus pārvalki (ne no svinību vietas) utt. - Dekorējums no Valtera Ozoliņa "Augumāja". /

I would like to mention that here the most important thing is a team work. From my side- floor, serviettes, others- covers for chairs (not from the place where celebration was happening) etc. Decorations from Valters Ozoliņš „Augumāja”
Maigs un sievišķīgs galda noformējums - kā radīts Svetlanai! /
Soft and feminine table dressing- just a way for Svetlana.

Par mūziķu izvēli kāzām ir īpašs stāsts. Kāzās nebija paredzēta dzīvā mūzika, taču braucot apskatīt svinību vietu es dalījos savā sajūsmā par Intaru Busuli tik spēcīgi, ka nākamajā dienā līgava jautāja vai varu viņu sarunāt kāzām :). /

We have a special story about choosing musicians for this day. It wasn’t planned to have a live musicians for this wedding, but when we went to check out celebration place, I was sharing my excitement about Intars Busulis. This excitement was so strong, that on the next day bride asked me if I can arrange him on their wedding.
Intars Busulis izrādās ir arī līgavas tēta iemīļots mūziķis! Viesu prieks nav aprakstāms :) /
We found out that Intars Busulis is the brides fathers favorite musician. Hard to explain guests joy.
Kāzu tortei būtisks ir gan izskats, gan garša, gan pasniegšanas veids. Jāatzīmē, ka pārim degustācijā garšoja vairākas tortes, tāpēc tām, kuras netika kāzu tortes godā, tika dota iespēja priecēt saldumu galdā. /
As for wedding cake- its look, taste and way of serving is really important. I would like to emphasize that while couple was tasting cakes, they liked a lot of them, that is why, those cakes who they didn’t choose as their main cake, had a chance to be part of the wedding on the sweets table.

Kāzu torte: Liene Zemīte "Lapsas māja"./
Wedding cake- Liene Zemīte „Lapsas māja”

Reizēm es esmu pārsteigta, cik lieliski klienti orientējās atsevišķās sfērās. Tikšanās līgavainim ar pirotehniķi bija produktīva un rezultāts fantastisks. /

Sometimes I’m surprised how good clients are focused in the different fields. Grooms meeting with the pyrotechnics were successful and result was amazing.
Paldies Svetlanai un Tur par:
  • Iespēju rīkot tik mīļas un skaistas kāzas;
  • Uzticēšanos mūsu komandai - kāzas sākot plānot no attāluma.
Īpašais Paldies koordinatorei Sandrai Ādamsonei, kura daudzus lielos un mazos darbiņus salika vienā lielā kopbildē, neskatoties uz īsajiem termiņiem to izpildei.

Paldies fotogrāfei Džeinai Saulītei par skaistajām kāzu bildēm. Katras kāzas ir intīms notikums- tieši tāpēc blogā un mājaslapā ievietojam tikai dažas no kāzu fotogrāfijām.

_________________________________________________________ 
Thank you Svetlana and Tur for:

  • For giving me a chance to organize such a sweet and beautiful wedding;
  • Trusting in our team- to start to organize this weeding from the distance.

Special thanks to coordinator Sandra Ādamsone, who despite short terms all big and small things could put in the right direction.

Thanks to photographer Džeina Saulīte for beautiful wedding photos. Every wedding is intimate event- that is why in this blog and the homepage we put only few pictures from weddings.