Contact details

SIA "Kāzu Aģentūra" Bieķensalas iela 32, LV-1004, Rīga, Latvija. Phone: +371 27531155, Email:milestiba@milestiba.lv

Thursday, 16 June 2011

Cosmopolitan žurnāls "Kāzas"

Prieks, kur tu rodies! 
Cik patīkami, ka ir izdevums par kāzām, kura pamatā nav apmaksātie reklāmraksti, jo diemžēl pēdējā laikā tādi ir pamatā un mēs tajos nepiedalāmies. Neatzīstu reklāmrakstu publicēšanu bez uzraksta "Reklāmraksts", jo sanāk, kā klients nopērk reklāmas bukletiņu, nevis žurnālu.
Mani pašu visvairāk piesaistīja personīgie stāsti no pāriem, kuriem bijušas tieši viņiem raksturīgas kāzas. Noderīgs rakts par "Neaizmirstamu pirmskāzu ballīti"!


Joy, where do you arise from?
It is so pleasant that there is an issue for wedding that contains not only the commercial articles! Because lately that is what’s going on, and we don’t take part in all that.
I do not acknowledge commercial articles without the title ‘Commercial Article’ because it turns out the client buys a plain advertisement brochure, not a magazine.
Personally I was amazed by the personal stories of couples that had had a wedding perfectly fit to their wishes and characters. A useful article about an unforgettable wedding pre-party!Kāzu padomi rakstam "PRET STRESA TERAPIJA" ir īpaši noderīgi līgavām, kuras pašas organizē kāzas.
Kāzu Aģentūras pārstāve iesaka jau laicīgi pilnvarot personu, kura risinās neplānotās situācijas, lai pāris par tām neuzzinātu vai uzzinātu tikai pēc kāzām: "Ja nav kāzu organizatora, ir jāizvēlas atbildīgā persona, kuras kontaktus iedot visiem kāzās iesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem"


Wedding tips in the article ‘Therapy against Stress’ are especially useful for brides that organize wedding themselves.
The spokesperson of ‘Kāzu Aģentūra’ suggests delegating a special person who will deal with all the unplanned situations so that the couple wouldn’t know about them at all or only after the wedding: ‘If there is no wedding coordinator, choose a special person to contact to every supplier of the wedding’.Malači Cosmopolitan komanda, ka Jums ir izdevies izveidot žurnālu balstoties uz klienta interesēm! Cosmopolitan Kāzas.

Good job, Cosmopolitan team! You have succeeded in creating an issue based on clients’ interests! Cosmopolitan Wedding.