Contact details

SIA "Kāzu Aģentūra" Bieķensalas iela 32, LV-1004, Rīga, Latvija. Phone: +371 27531155, Email:milestiba@milestiba.lv

Monday, 7 March 2011

Sandra un Kārlis

„Mēs bijām nolēmuši mūsu kāzu organizēšanā piesaistīt profesionāļus. Griezāmies pie kāzu aģentūras „Mīlestība” un iepazināmies ar Daci Miezīti. Ar viņas palīdzību atradām risinājumu visiem nepieciešamajiem jautājumiem.
No sākuma vairākās sarunu sesijās ar Daci tika noskaidrots, ko un kā gribam savās kāzās, un tā arī notika. Dace vienmēr bija atsaucīga, vienmēr viņu varēja sazvanīt un vienmēr viņa izpalīdzēja ar padomu, kā arī neļāva mums lieki stresot.
Vēl viena ļoti patīkama iezīme Daces darbā – bagātīgā dalīšanās ar pieredzi un idejām, no kurām lielu daļu ņēmām vērā. Skaists moments bija šampanieša dzeršana Botāniskajā dārzā pēc ceremonijas. Glāzes bija sakārtotas piramīdā!!! Mums ļoti patika! Pļaviņa, kurā mums notika mičošana, bija izgaismota ar svecēm, radot īpašu noskaņu. Un  vēl daudz citu neaizmirstamu brīžu!
Vislielākais ieguvums bija īstie cilvēki (vakara vadītājs, mūziķis, fotogrāfs u.c.), ar kuriem sadarbojāmies kāzās un kurus atradām caur Daci. Tie bija ne tikai patīkami un interesanti cilvēki, bet arī augstākā līmeņa profesionāļi kuri mācēja iziet no neparedzētām situācijām – vakara gaitā viesu namā uz pāris stundām pazuda elektrība, visu dienu lija lietus utt. Viņi vienmēr bija tur, kur viņiem bija jābūt un čakli darīja savu darbu.
Kopumā, pateicoties aģentūrai, ietaupījām arī daudz laika, kura pirms kāzām parasti ir par maz.
Ir palikusi sajūta par labi un interesanti nosvinētām kāzām. Bija gan tradīcijas, gan personīgais moments. Procesā mūs atbalstīja  gan vecāki, gan vedēji, gan viesi, bet kāzu aģentūrai tajā visā bija ārkārtīgi pozitīva loma. Pēc kāzām bija patīkami dzirdēt labas atsauksmes no draugiem un radiem.” 
Sandra un Kārlis, kuriem kāzas bija 21.08.10


Sandra and Kārlis
‘We had decided to invite professionals in planning and organizing our wedding. We contacted the wedding agency ‘Mīlestība’ and got acquainted with Dace Miezīte. We found the solution for everything with the help of hers.
At the beginning we discussed what and how we imagine for our wedding with Dace. And the imagination became reality! Dace was always responsive, we were able to contact her any time, and every time we needed her help, she had an advice ready, which really didn’t make us feel stressed at all.
Another very pleasant feature in Dace’s work is sharing her experience and ideas. A beautiful moment we remember was drinking champagne at the Botanical Garden after the ceremony. Glasses had been arranged as a pyramid! We enjoyed it very much! The meadow with the dressing ritual had been lightened up by candles, making a special atmosphere. And there were many other unforgettable moments!
The most significant gain was the great people we dealt with at the wedding, found with the help of Dace (emcee, musicians, photographer, etc.). They were not only just pleasant and interesting but also professionals of the highest level who knew exactly how to exit unplanned situations. For example, during the celebration, the electricity cut off for a couple of hours, it was raining all day long, etc. They were always at their place to do their job.
All in all, we saved a lot of time by cooperating with the wedding agency. Usually couples have little free time before the wedding.
The feeling of a well-celebrated wedding is still here. There were the traditions and the personal moment. During preparation, we were supported by our parents, maid of honour, and best man, and guests; nevertheless, the wedding agency had a very important role in everything. It was very pleasant to hear good feedback from friends and family. ’
Sandra and Kārlis (they celebrated their wedding on 21 August 2010)