Contact details

SIA "Kāzu Aģentūra" Bieķensalas iela 32, LV-1004, Rīga, Latvija. Phone: +371 27531155, Email:milestiba@milestiba.lv

Friday, 28 January 2011

ARTICLE IN "MĀJAS VIESIS"

 ...Tatjana apgalvo – ja kāzas būtu jārīko šobrīd, viņa joprojām visus organizatoriskos darbus uzticētu kāzu aģentūrai. Var ekonomēt, piemēram, uz alkohola daudzuma rēķina un izvēloties ēdienus, bet pašiem paveikt visus darbus ir pārāk liels slogs, viņa uzskata...

...Ļoti vēlējāmies, lai mums abiem un mūsu vecākiem šī diena ir īsti svētki. Lai uz kāzām varam atbraukt atpūsties, nevis kā uz darbu. Tāpēc palīgā aicinājām "Kāzu aģentūru". Un mūsu kāzas patiešām izdevās lieliskas, pat labākas, nekā bijām cerējuši...

http://www2.la.lv/lat/majas_viesis/jaunakaja_numura/?doc=81783Tatjana claims: ‘If I had to organize my wedding right now, I would still trust all the organizing to the wedding agency. You can minimize costs on the alcoholic beverages and choosing the right food for the event; however, doing everything by yourself is something too big and hard to handle.
We wished this day to be a real celebration for us and our parents; so that we spent the time relaxing, not working. Therefore we invited ‘Kāzu Aģentūra’ to help us. And our wedding was great! Even better than we had expected!’