Contact details

SIA "Kāzu Aģentūra" Bieķensalas iela 32, LV-1004, Rīga, Latvija. Phone: +371 27531155, Email:milestiba@milestiba.lv

Wednesday, 5 December 2018

Jolanta un GuntarsSveika, Dace! Sveicieni no Lielbritānijas. 

Ikreiz kad paskatāmies bildes vai kavējamies atminās par mūsu kāzu dienu, sajūtas vēl šodien tādas, it kā mēs aiz mīlestības lidotu. 

Sāksim no paša sākuma 

– kad vēl tikai sākām plānot lielo dienu. Domājām, ka spēsim visu pašu spēkiem noorganizēt. Taču mēs nedzīvojam Latvijā un sapratām, ka mūsu rokas ir par "īsu" lai pašu spēkiem visu izdarītu. Kad nonācām pie jautājuma par dekorācijām, noformējumu un krāsu izvēli, sākās panika. Guntars vēl šodien atceras to, kā es bēdīga noteicu: Kā? Mums būs tādas parastas kāzas, bez skaistām dekorācijām un vēl ar izdzeršanos? Galdi lūzīs no alkohola pudelēm, un viss skaistums pazudīs? Un teicu, ka tādas kāzas loti nevēlos.

Guntaram ir svarīgi, 

lai es esmu laimīga un priecīga, tad arī viņš tāds būs. Un mūsu īpašo dienu abi vēlējāmies skaistu un atminās paliekošu. Tad kādu dienu, man nezinot, Guntars sakontaktējās ar Jums - Kāzu Aģentūru. Un tā iesākās mūsu stāsts uz perfektām kāzām!

Kāzu diena-Dace un viņas komanda paveica lielisku darbu!

Man kā līgavai ļoti, ļoti patika floristes maigos toņos veidotais līgavas pušķis. Protams arī citas ziedu dekorācijas gan kapellā, gan viesu namā bija ļoti skaistas.
Ceremonija-pati svarīgākā kāzu dala, viss bija lieliski un tik emocionāli skaisti...
Pēc ceremonijas devāmies 7 tiltu ceļojumā, kur atrakcijas sarūpēja mūsu super-mammas. Tiltu ceļojuma beigās devāmies uz kādu mums nezināmu vietu - Romantiskais galdiņš ar skatu uz ezeru - 

Dace nebeidza mūs pārsteigt. 

Kad ieraudzījām romantisko galdiņu likās visi sapni par romantiku un to kādas kāzas vēlamies, piepildās. Trūkst vārdu, lai aprakstītu tik skaisti noformētu un izdekorētu mākslas darbu. Katra detaļa bija tik pārdomāta. Tas īpašais brīdis divatā bija tik ļoti vajadzīgs, tieši pēc ceremonijas un pirms svinībām pabūt kopā ar vīru. Bet tas nebija viss, pārsteigumi turpinājās. Cēli pa taciņu iejāja divi skaisti zirgi. Es tiešām neticēju savām acīm. Es nekad nebiju jājusi zirga mugurā un tieši kāzās, un vēl līgavas kleitā man bija šī iespēja. Perfekti!
Atceros savā anketā minēju, ka gribētu kāzās zirgus, taču likās, ka visu, ko es gribu ar 24h ir par maz. Tad nu ziniet – Dacei un viņas komandai viss ir iespējams!
Romantiskais galdiņš, zirgi un tā skaistā apkārtne, es sajutos kā tādā bērnības nepiepildītā princešu sapnī – kā pasakā! Mums tajā brīdī likās kāzas tik piepildītas, bija tik labi, tik ļoti skaisti, romantiski un arī emocionāli. Man pat asara nobira aiz laimes un saviļņojuma.   
Fotogrāfs Edgars Zviedrāns.

Mūsu kāzas jau bija izdevušās.

Pēc romantiskā galdiņa devāmies uz svinību vietu Leču muižu, kur Dace mūs turpināja pārsteigt.
Skaistos, mūsu izvēlētajos krāsu toņos, romantiski dekorēti galdi, krēsli un telpas. Izcili skaisti! 

Gribējās, lai tas, ko redzam, tik ātri nebeidzas.

Sākot jau no ceremonijas un visu vakaru, mūs izklaidēja foršais vakara vadītājs Ģirts. Kolosāli novadīts vakars, viesi vēl joprojām jautā, kur mēs dabūjām tik superīgu vakara vadītāju.

Viss notikums – kāzas, par kurām bijām sapņojuši, piepildījās. 

Romantiskas, mīļas, skaistas un ar mazliet jautrību – tas viss mums bija un vēl vairāk. Šīs 4 lietas mums bija loti svarīgas un Dace mūs sadzirdēja, uzklausīja un pat likās, ka nolasa mūsu domas, pat tad ja tās skaļi nebijām teikuši. 

Kāzas - notikums, kuru nekad neaizmirsīsim. Jūs, Dace, vienmēr būsiet daļa no mūsu kāzu dienas. Brīnišķīgs cilvēks, kuru atcerēsimies ik gadu 14. jūlijā. Kāzas – tās tik tiešām ir jūsu sirdslieta!

Vēl un vēl liels paldies Jums un Jūsu komandai par tik skaistām kāzām!
Tiekamies nākamgad, kad būsim Latvijā.

Sirsnīgi sveicieni, un visu to labāko vēlot Jolanta un Guntars

 r e a d i n g   i n   e n g l i s h   b e l o w..
Hello, Dace!
Greeting from Great Britain!

Every time we go through our wedding photos or just linger in the memories of our wedding day - love still makes us fly.

Let's rewind the whole story to the point when we were just to begin planning our big day. We thought we will be able to do things on our own, but since we do not live in Latvia we got to realize our hands will be “too short” to have everything done by ourselves. When it came time to decide on colours, decorations and all the set-up - we started panicking. Gundars can still remember me being sad thinking - how come we will have this ordinary and dull wedding without all the beautiful decorations, like just another drinking party? Tables will break under the weight of the liquor bottles and all the wedding glory will just fade away. I was sure that is not the wedding I would want to have.

It is important for Guntars for me to be happy and delighted, as it makes him happy too. So we dreamed of beautiful and unforgettable special day of ours. Thus one day Guntars secretly contacted you - Wedding Agency. And that's where the journey to our perfect wedding day begun!
Dace and her team did an outstanding job on the Wedding day! As bride I especially loved my pastel wedding bouquet and all the floral decorations in chapel and guest house prepared by the florist.
Ceremony as the most important part of the wedding day - everything was just great, beautiful and very emotional…

After the ceremony we enjoyed 7 bridges journey where we got engaged in entertainment and fun prepared by our super-moms. After that we were taken to a secret spot - a romantic table setup with an amazing view to the lake. Dace couldn`t stop surprising us.

When we saw this table - it felt like our every dream of romance and the wedding we wanted just fell in place. I am short in words to describe how beautiful it was - decorated like a masterpiece where every tiny detail has been thought of. That special alone time for just two of us right after the ceremony and before the celebration was so much needed and well appreciated. 

However that was not it, surprises kept coming. Two beautiful noble horses were heading our way. I could not believe my eyes. I had never been riding a horse before and now I had this chance right on my wedding day, wearing my brides gown. Just perfect!

I remember mentioning horses in the forms we filled out before the wedding, still realizing 24 hours won't be enough to get everything I could dream of. So now you know - for Dace and her team - everything is possible!

The romantic table, horses and picturesque outdoors, felt like living a fairy-tale- some childhood dream of princesses. At that moment my wedding day already seemed so fulfilled since everything was so good, beautiful, romantic and emotional - I couldn't hold my tears of joy and happiness. For us the wedding was already a success. 

Afterwards we were heading to Leču manor for the celebration, where Dace kept surprising us.
Everything looked so romantic - tables, chairs and all the rooms decorated in the colours we had picked. It all looked so stunning that we wished this will never have to come to an end.
Starting from the official wedding ceremony, all night long we were entertained by attractive master of ceremony Ģirts. He did a great job, since some of our guests still keep asking where it is possible to find someone so good.

So it all came true -romantic, heartfelt, beautiful wedding with touch of a fun. We had it all and couldn’t wish for more. These four aspects were most important to us. Not only Dace heard and got it, but it felt like she can read our thoughts even without telling anything more.

Our wedding is something we will never forget. Dace, you will always be a great part of it. An amazing person we especially remember and hold dear every year on July 14th. Organizing weddings really is your calling!

We will never stop thanking you and the rest of the team for our beautiful wedding!
See you next year when we`ll be in Latvia!
Greetings and all the best wishes, Jolanta & Guntars