Contact details

SIA "Kāzu Aģentūra" Bieķensalas iela 32, LV-1004, Rīga, Latvija. Phone: +371 27531155, Email:milestiba@milestiba.lv

Friday 9 June 2017

TOP 10 Wedding PlannersLieliska dāvana „Kāzu Aģentūrai” 14 gadu jubilejā! Esam iekļauti TOP 10 Pasaules kāzu plānotāju sarakstā kopā ar mūsu autoritāti Colin Cowie. 

Laimes asaras, lepnums, neizmērojams prieks redzēt savu fotogrāfiju ar uzrakstu „No Latvijas” un aģentūras nosaukumu!

Jau pirms dažiem gadiem bijām vienīgie no Baltijas valstīm, iekļauti Pasaules TOP 50 kāzu plānotāju sarakstā. Gan mini intervijā ar mani žurnālā, gan citās intervijās uzsveru - tas ir komandas darbs!

Paldies, Jums mīļie pāri, ka dodat iespēju mums rīkot tik skaistas kāzas, ka tās uzrunā cilvēkus visā pasaulē!
Un Paldies līgaviņai, kura nejauši nopirkusi žurnālu atsūtīja man fotogrāfijas!What a great gift for "Wedding Agency" 14-Year Anniversary! We are included in the Top 10 of the World Wedding Planners list, together with our authority Colin Cowie. Tears of happiness, pride, boundless joy to see my photo with "From Latvia" sign and the name of the agency!

Few years ago we were the only ones from the Baltic countries who were included in the World's Top 50 list of wedding planners. In both- mini-interview with me  and in the journal and also in other interviews, I mentioned, and will mention again - it is a team work!

Thank you dears, that give us the possibility to organize such a beautiful weddings that it reaches out to people around the world!

Thanks to the bride, whose accidentally bought a magazine and sent me this photo! 
 If you want high level wedding in Latvia, call and arrange a meeting: + 371 29626609